Archeologinių radimviečių žemėlapis.

Šiaulių kraštas nusėtas archeologinėmis radimvietėmis, pasakojančiomis mums apie gyvenimą seniausiais laikais nuo pat akmens amžiaus. Žemėlapyje pažymėtos vietos, iš kurių radiniai pateko į Šiaulių „Aušros“ muziejų, aplinkiniai archeologijos paminklai, apie kuriuos turime daugiau ar mažiau žinių.