Radinių grupės: papuošalai, ginklai, darbo įrankiai

Kad lengviau būtų susigaudyti radinių gausybėje archeologai skirsto juos į stambias grupes pagal daiktų paskirtį. Grupių viduje išsiskiria daiktų rūšys, kurios, savo ruožtu, dalijamos į tipus, grupes, pogrupius.