Kauliniai, raginiai radiniai

Mamuto ilties fragmentas. XX–XIX tūkst. pr. Kr.
Mamuto ilties fragmentas. XX–XIX tūkst. pr. Kr.

Informacija

Informacija rengiama