Radinių chronologija

Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos rinkinys nėra orientuotas į kokį nors konkretų laikotarpį, kaupiami radiniai nuo akmens amžiaus iki naujųjų amžių.

Pats seniausias radinys – mamuto ilties fragmentas, daugiausiai eksponatų yra iš geležies amžiaus ir viduramžių. Pastaraisiais metas muziejui perduodama daug naujųjų amžių radinių iš senamiesčių.  Naudojant archeologinius metodus jau tiriami ir XX a. objektai – partizanų bunkeriai, masinių palaidojimų vietos.