Šiaulių r.

Informacija

Daugiausiai vietovių, iš kurių į Šiaulių „Aušros“ muziejų pateko radinių, yra Šiaulių rajone ir mieste. Muziejaus archeologiniame rinkinyje yra radinių iš 75 radimviečių, esančių Šiaulių rajono ribose. Ankstyviausi radiniai – akmens amžiaus titnago dirbiniai iš Lieporių ir Šventupio pakrantės, vėlyviausi – senamiesčių ir dvarų radiniai.

Viena iš ilgiausiai ir išsamiausiai tyrinėtų vietų – Kurtuvėnų dvaras, iš jo muziejuje saugoma beveik 900 eksponatų ir dalis masinės medžiagos. Daug radinių sukaupta ir iš Šiaulių miesto teritorijoje esančių archeologijos paminklų. Radinių gausa ir įvairove išsiskiria Bubių piliakalnis, nors plačių tyrimų ten ir nebuvo. Iš tarpukariu surinktos medžiagos daug eksponatų yra iš B. Tarvydo tyrinėto Gibaičių kapinyno, XX a. paskutiniame dešimtmetyje gauta didelė kolekcija radinių iš Ringuvėlės kapinyno, pastaraisiais metais muziejaus rinkinius papildė gausi tyrinėtos Daugėlaičių-Norkūnų gyvenvietės medžiaga. Iš kitų vietovių radinių yra mažiau, iš daugėlio – po vieną atsitiktinį radinį.


Plačiau