Radinių geografija

Kaip taisyklė, Šiaulių „Aušros“ muziejus kaupia archeologinius radinius iš aplinkinių teritorijų. Joms apibrėžti naudojame neįpareigojantį terminą Šiaulių kraštas, turėdami omenyje  Šiaulių apskritį ir gretimas vietoves, iš kur atkeliavo į mūsų muziejų archeologiniai radiniai.

Dabar tyrinėjantis archeologai taip pat perduoda archeologijos paminklo tyrimų metu surinktus radinius artimiausiam muziejui, turinčiam archeologijos rinkinį ir bent vieną archeologą. Taigi, Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai nuolat pasipildo naujausių tyrinėjimų medžiaga.