Pakruojo r.

Informacija

Dar vienas išsiskiriantis radimviečių gausa yra Pakruojo r., Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugoma eksponatų iš 36 radimviečių šiame rajone. Dar tarpukariu leidinyje „Gimtasai kraštas“ buvo skelbta informacija apie Stačiūnuose gausiai rastas antkakles, tuo pačiu laiku atsitiktinai surinkti radiniai iš Linksmučių, Šukionių, Žeimelio kapinynų. Mirus Žeimelyje gyvenusiam kraštotyrininkui Juozui Šliavui jo kolekcijos dalis, daugiausiai surinkta Pakruojo ir Joniškio r., pateko į Šiaulių „Aušros“ muziejų. Keletą metų buvo tyrinėtas Diržių kapinynas, surinkti radiniai taip pat perduoti muziejui.

Plačiau