Kelmės r.

Informacija

Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 30 radimviečių yra Kelmės rajone. Daugiausiai tai pavieniai radiniai, rasti atsitiktinai. 1940 m. perimti archeologijos eksponatai iš sudegusio Vl. Putvinskio vardo šaulių būrio muziejaus Kelmėje, didžioji jų dalis rasta Kelmės vėlyvajame kapinyne. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų metu iškasti Markūniškių, Dvarviečių vėlyvųjų kapinynų radiniai. Muziejui buvo perduota ir Tytuvėnų bernardinų vienuolyno archeologinių tyrimų medžiaga.

Plačiau