Joniškio r.

Informacija

Antrą vietą pagal radimviečių gausą po Šiaulių r. dalinasi Joniškio ir Pakruojo r. Muziejuje saugoma archeologinių radinių iš 36 vietovių Joniškio r.

Tarpukaryje surinkti archeologo Balio Tarvydo tyrinėtų Jauneikių, Linkaičių, Lieporų kapinynų radiniai. Atsitiktinai iš ardomų kapinynų surinkta ir muziejui perduota nemažai radinių iš Linksmėnų-Kurmaičių, Rudiškių, Rukuižių kapinynų. Gausus radiniais Žvelgaičio piliakalnis Žagarėje, jį tyrinėjo muziejuje dirbęs archeologas Julius Naudužas. 1959 m. muziejaus saugyklas pasiekė Daugalaičiuose rastas žalvarinių papuošalų lobis. Gana išsamiai tyrinėtas Stungių kapinynas, Kalnelio gyvenvietė taip pat ženkliai papildė muziejaus rinkinius.

Plačiau