Kudinų piliakalnis (Šiaulės kalnas, Radviliškio r.)

Informacija

Piliakalnis dar vadinamas Šiaulės Kalnu, Šiaulėnų, Kalnų piliakalniu. Jis datuojamas I tūkst. – II tūkst. pr.

Aplink piliakalnį yra papėdės gyvenvietė. Aplink Šiaulės kalną yra kitų kalnų – už 150 m į šiaurės vakarus yra Varpinės kalnas, toliau už jo – Kartuvių kalnas, kuriame rasta žmonių kaulų, radinių.

Viena iš Saulės mūšio 1236 m. su Kalavijuočių ordinu vietos versijų siejama su Šiaulės kalnu. Istorikas T. Baranauskas iškėlė Saulės mūšio vietos hipotezę – netoli Ilguočių (Radviliškio raj.), prie Beržės upelio. Hipotezė remiasi prielaida, kad šaltiniuose minimos Šiaulių žemės centras yra Šiaulės (Kudinų) piliakalnis, Šiaulėnai (Radviliškio raj.), o ne Šiauliai.