Gudelių piliakalnis (Kelmės r.)

Informacija

Piliakalnis dar kartais vadinamas Pilike. Datuojamas I tūkst. – II tūkst. pr. Jis įrengtas Ančios upės kairiajame krante, apsuptas šešių pylimų ir griovių sistema.

Piliakalnis netyrinėtas. Pylimai aikštelės kraštuose apardyti duobių, išorinis pylimas rytinėje pusėje nuskleistas.