Gaučiškės piliakalnis

Informacija

Piliakalnis dar žinomas Liolių, Vainikės kalno vardu. Datuojamas I tūkst. I p. Jis įrengtas Rudijos upelio kairiajame krante. Išlikusi piliakalnio terasa ir dalis pylimo.

Piliakalnis netyrinėtas. Jis labai apardytas arimų, karjero, aikštelėje iškastos didelės duobės.