Gabrielojės piliakalnis (Kelmės r.)

Informacija

Piliakalnis yra miške, įrengtas kalvoje, aukštumos pakraštyje. Piliakalnis netyrinėtas, pagal išvaizdą datuojamas I tūkst. pr.

Piliakalnio Š šlaitas nuslinkęs, pats piliakalnis apardytas arimų bei duobių, apaugęs medžiais.