Bubių piliakalnis (Šiaulių r.)

Informacija

Bubių piliakalnis yra Šiaulių rajone, Bubių seniūnijoje, 1,3 km į ŠV nuo kelio Šiauliai-Kelmė, prie Bubių užtvankos. Papėdės gyvenvietė yra piliakalnį iš Š, V ir P juosiančiame Dubysos slėnyje. Rašytiniuose šaltiniuose Dubysos pilis, lokalizuojama Bubiuose, minima Livonijos kariuomenės žygių į Šiaulių apylinkes 1348 ir 1358 metais aprašymuose.

1902-1911 metais piliakalnį tyrinėjo archeologas L. Kšivickis, tačiau išliko nedaug duomenų apie tyrimų rezultatus. Radiniai iš Bubių piliakalnio, saugomi Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus fonduose, datuojami X–XV a. 1967 ir 1973 metais Bubiuose lankėsi Lietuvos TSR Istorijos instituto žvalgomosios archeologinė ekspedicijos. Aštuntame dešimtmetyje statant Bubių užtvanką Š ir ŠR papėdės gyvenvietės dalys buvo smarkiai apardytos. 1993 m. archeologas R. Jarockis Bubių piliakalnyje ir aplink jį padarė 13 bandomųjų gręžinių. Buvo nustatyta, kad storiausias kultūrinis sluoksnis - iki 2 m - yra į PV nuo piliakalnio plytinčioje slėnio dalyje, kitur slėnyje kultūrinio sluoksnio storis yra nuo 0,6 iki 1 m. 1997 m. žvalgomuosius tyrinėjimus Bubių piliakalnio papėdės gyvenvietėje vykdė archeologė B. Salatkienė, užfiksavusi kultūrinį sluoksnį į Š nuo piliakalnio.

1999 m. archeologijos žvalgomųjų tyrimų metu Bubių piliakalnio senovės gyvenvietės teritorijoje (vad. A. Šapaitė), buvo nuvalyta atodanga ir iškasta viena 28 m2 dydžio perkasa nuslinkusiame Dubysos šlaite, dešiniąjame upės krante, į Š nuo Bubių piliakalnio. Surinkta daug smulkių grublėtos ir keramikos lygiu paviršiumi šukių, molio tinko gabalėlių, gyvulių kaulų, angliukų. Perkasos centrinėje dalyje išsiskyrė 7,8 m pločio juodesnės maišytos žemės ruožas su gausesniais radiniais. Panašu, kad toje vietoje būta kažkokio statinio.

2008 m. pries tvarkant piliakalnį archeologas B. Dakanis vykdė plačiausius archeologinius tyrimus: Bubių piliakalnio aikštelėje buvo kasami žvalgomieji šurfai. Surinkta daug įvairių retų radinių – cilindrinė spyna, svoreliai, ledo pasagėlės, strėlių antgaliai, plokštinės segės, žiemgaliams būdingas krūtinės papuošalas, sudarytas iš grandinėlių ir kabučių.

Po 1358 m. sunaikinimo pilis nebebuvo atstatyta.

Plačiau

Vaizdai

Bubių piliakalnio aerofotografija
Bubių piliakalnio aerofotografija
Bubių piliakalnio aerofotografija
Bubių piliakalnio aerofotografija
Bubių piliakalnis
Bubių piliakalnis

Tyrinėjimų vaizdai

1999 m. tyrimų vieta prie Bubių piliakalnio
Perkasa Nr. 1. Bubių piliakalnio aplinkos archeologiniai tyrimai 1999 m. (vad. A. Šapaitė)
Perkasa Nr. 1, ŠV sienelė. Bubių piliakalnio aplinkos archeologiniai tyrimai 1999 m. (vad. A. Šapaitė).
Perkasa Nr. 1, kontrolinė juosta. Bubių piliakalnio aplinkos archeologiniai tyrimai 1999 m. (vad. A. Šapaitė).