Piliakalniai

Žemėlapis
http://krastoarcheologija.fotomuziejus.lt/en/41/piliakalniu-zemelapis
Piliakalnių atlaso informacija
http://www.piliakalniai.lt/apie_piliakalnius.php
Bubių piliakalnis. I t. vid. – XIV a.
Bubių piliakalnis. I t. vid. – XIV a.

Informacija

Piliakalniais Lietuvoje buvo naudojamasi nuo žalvario amžiaus pradžios II t-mečio pr. Kr. vid. iki XIV a. Lietuvoje šiandien suskaičiuoti 824 piliakalniai. Nuo natūralių kalvų piliakalnius skiria uždari išoriniai žemės įtvirtinimai ir senovėje juos įrengusių žmonių veiklos pėdsakai.

Per ilgą laiką piliakalnių įrengimas ir paskirtis kito. Jei ankstyvieji piliakalniai buvo įtvirtintos žemdirbių ir piemenų gimininių bendruomenių gyvenvietės, tai pirmaisiais amžiais po Kr. piliakalnių viršūnių gyvenvietės apleidžiamos, o papėdėse kuriasi naujos, didesnės. Kai kuriuose piliakalniuose senieji įtvirtinimai pertvarkomi į tvirtoves, slėptuves, kurios naudojamos tik esant pavojui, per tarpgentinius karus, statomi ir nauji piliakalniai-slėptuvės. Piliakalniai buvo ir sueigų vieta bendriems reikalams spręsti, juose galėjo būti laikomos atsargos karo atvejui, atliekamos apeigos. Vėlyvajame geležies amžiuje (IX–XIII a. po Kr.), kai gentinė diduomenė jau buvo išsikovojusi vyraujančią padėtį ir išsiskyrė karių sluoksnis, piliakalnių paskirtis vėl pakito. Dalis jų tapo genčių ar jų sąjungų vadų pilimis. Toks galėjo būti Salduvės piliakalnis prie Šiaulių. Prie stambesnių, strategiškai patogiose vietose įsikūrusių piliakalnių formavosi ankstyvieji miestai (Kernavė, Vilnius, Kaunas). Prie jų pirmiausiai kūrėsi amatininkų ir pirklių sodybos. Dalis piliakalnių išliko bendruomeninėmis gynybinėmis pilimis.

Kryžiaus žygių ir karų su Kryžiuočių ir Livonijos ordinų periodu Lietuvos piliakalnių su medinėmis pilimis gynybinė sistema buvo nepaprastai svarbi ginant valstybės žemes. Tuo metu beveik visi piliakalniai minėtų ordinų riterių buvo ne kartą sudeginti, atstatyti ir vėl sutvirtinti. XIV a. pradėjus naudoti šaunamuosius ginklus, medinės pilys bei įtvirtinimai nebetiko gynybai ir dauguma jų sunyko. Retais atvejais piliakalniuose kūrėsi ankstyvieji dvarai (Žvelgaičio piliakalnis Žagarėje, Joniškio r.).