Archeologinės radimvietės

Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomi radiniai iš senovės stovyklaviečių, gyvenviečių, piliakalnių, dvarų ir senamiesčių, pilkapynų ir kapinynų. Vieni iš jų mažai tyrinėti, iš kitų turime tik atsitiktinius radinius. Tačiau Šiaulių krašte daug archeologijos paminklų, apie kuriuos galima papasakoti plačiau.

Informacija apie archeologijos paminklus pildoma.